Dodací podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah, práva a povinnosti mezi obchodní společností MP Abras s.r.o., IČ: 03128008, sídlem Přerovská 290, Prusinovice, PSČ 768 42, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83723, provozovna se sídlem Tovární 1333/9, Holešov, PSČ 769 01 (dále již jen „Prodávající“) a subjektem (dále již jen „Kupující“), který hodlá uzavřít s Prodávajícím dle těchto VOP kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále již jen „Smlouva“).

Kompletní podmínky ve formátu pdf